StartKonkursyOgłaszamy konkurs: UJD w Częstochowie

Ogłaszamy konkurs: UJD w Częstochowie

 •  
  2021.05.26.    KONKURS  SARP  NR  1005
   
   
  UJD_konkurs_znak_www.jpgKONKURS SARP NR 1005
   
  na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk
  o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
   
    
  Informujemy, że na Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wpłynęły w regulaminowym terminie  44 prace.
   
   

    
   
  2020.12.23.      OGŁOSZENIE KONKURSU
   
   
  UJD_konkurs_logo.m.www.jpg
     
   
  Konkurs SARP nr 1005

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Częstochowa

  ogłaszają

  Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
  im. Jana Długosza w Częstochowie
   
  Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych
  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
  zlokalizowanego na działce o oznaczeniu 246401_1.0075.26 oraz zagospodarowanie tej działki jako obszaru
  opracowania, związanego bezpośrednio z projektowanym obiektem.

  Cel konkursu

  Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej obiektu,
  o którym mowa powyżej.

  Sąd Konkursowy:
   
  Przewodniczący Sądu Konkursowego:
  • dr inż. arch. prof. WST Andrzej  Grzybowski  
  sędzia konkursowy, SARP Oddział Katowice
   
  Sędzia referent:
  • mgr inż. arch. Mariusz Błażewicz                        
  – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa
   
  Sędziowie:
  dr hab. inż. Zygmunt Bąk                                   
  – prorektor UJD
  mgr inż. arch. Maciej Piwowarczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa 
  • mgr inż. Maria Róg kanclerz UJD
  dr hab. Katarzyna Winczek
  dziekan Wydziału Sztuki UJD

  Zastępcy sędziów:
  • dr hab. Janusz Kapuśniak                                 
  – prorektor UJD
  • mgr inż. arch. Jarosław Kołodziejczyk  – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa
  • mgr inż. arch. Adam Pytel – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa
  • dr hab. Joanna Warońska – prorektor UJD
   
  Sekretarz organizacyjny: 
  mgr inż. arch. Joanna Chrapońska                       
  SARP Oddział Częstochowa                                

  Zastępca sekretarza organizacyjnego: 
  mgr inż. arch. Hubert Wąsek                                       
  SARP Oddział Częstochowa                                     
   
  Harmonogram konkursu:


  1.
   
  Ogłoszenie konkursu w „Biuletynie Zamówień Publicznych” do dnia:
   
   30.12.2020.
   
  2.
   
  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia:
   
  26.01.2021.
   
  3.
   
   
  Wysłanie do Uczestników konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału
  w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych do dnia:
   
  16.02.2021.
  4.
   
  Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia:
   
  23.02.2021.
   
  5.
   
  Udzielenie odpowiedzi na pytania do dnia:
   
  02.03.2021.
   
  6.
   
  Składanie prac konkursowych do dnia:
   
  25.05.2021.
   
  7.
   
  Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej
   
  22.06.2021.
   
   
  Pula nagród (kwoty brutto):  60 000 PLN

  pierwsza nagroda  – 30 000 PLN brutto
 (łącznie z podatkiem)
  druga nagroda       – 20 000 PLN brutto
 (łącznie z podatkiem)
  trzecia nagroda     – 10 000 PLN brutto (łącznie z podatkiem)