StartO nas

O nas

 • Środowisko częstochowskich architektów na początku lat trzydziestych XX wieku organizowało się w Związku Architektów
  w Częstochowie. Aktywność członków związku widoczna jest w sprawozdaniach z przebiegu II-go i kolejnych Zjazdów Delegatów Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich, na których powoływano naszych Kolegów na funkcje w komisjach
  i Kolegium Sędziów i Sekretarzy Konkursowych. 30 maja 1934 roku odbyło się w Warszawie pierwsze walne zgromadzenie członków założycieli Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (S.A.R.P.). Na zgromadzeniu zdecydowano
  o powszechnym i jednolitym charakterze organizacji na obszarze kraju. Powołano Zarząd Główny i postanowiono
  o przekształceniu lokalnych organizacji architektów w oddziały. W tym samym - 1934 - roku powoływano oddziały. Na czele Zarządu Oddziału w Częstochowie stanął  inż. arch. Zygmunt Nowak, otwierając karty historii S.A.R.P. w Częstochowie.
 •  
  Stowarzyszenie Architektów Polskich
  Oddział Częstochowa

  Kadencja 2024 – 2027

   
   
   
  Zarząd Oddziału:                                        
   
  Prezes Oddziału
  Joanna Chrapońska
  Wiceprezes
  Marcin Cieśla
  Wiceprezes
  Maciej Piwowarczyk
  Skarbnik
  Hubert Wąsek
  Sekretarz
  Joanna Snarska
  Członek Zarządu
  Małgorzata Kocik
   

     
  Komisja Rewizyjna Oddziału:  
  Przewodniczący Beata Gabryelska
  Sekretarz Urszula Borkowska
  Członek Komisji
  Jarosław Kołodziejczyk
   
  Oddziałowy Sąd Koleżeński:
   
  Przewodniczący
  Janina Mazuś
  Zastępca przewodniczącego Karolina Domańska-Tyrała
  Członkowie Sądu
  Wanda Kierebińska-Tokarz
   
  Jarosław Kołodziejczyk
   
  Nina Sołkiewicz-Kos


  Kolegium Sędziów Konkursowych:  
  Przewodniczący   
  Mariusz Błażewicz
  Sekretarz Jarosław Kołodziejczyk
  Członkowie Kolegium Maria Musialska
    Maciej Piwowarczyk
    Adam Pytel
    Hubert Wąsek
     
  Delegaci
  na Walny Zjazd Delegatów SARP:      
   
    Joanna Chrapońska
    Hubert Wąsek
     
     
   
   

   
   
   
  Karta zgłoszenia kandydata do SARP-u   pobierz
   
  Składka członkowska od 1 lipca 2022 roku wynosi 20 zł miesięcznie.
   
  konto bankowe Oddziału:   Pekao S.A. II O.Częstochowa   62 1240 2252 1111 0000 3158 5134