StartO nas

O nas

 •  
  Środowisko częstochowskich architektów na początku lat trzydziestych XX wieku organizowało się w Związku Architektów
  w Częstochowie. Aktywność członków związku widoczna jest w sprawozdaniach z przebiegu II-go i kolejnych Zjazdów Delegatów Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich, na których powoływano naszych Kolegów na funkcje w komisjach
  i Kolegium Sędziów i Sekretarzy Konkursowych. 30 maja 1934 roku odbyło się w Warszawie pierwsze walne zgromadzenie członków założycieli Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (S.A.R.P.). Na zgromadzeniu zdecydowano
  o powszechnym i jednolitym charakterze organizacji na obszarze kraju. Powołano Zarząd Główny i postanowiono
  o przekształceniu lokalnych organizacji architektów w oddziały. W tym samym - 1934 - roku powoływano oddziały. Na czele Zarządu Oddziału w Częstochowie stanął  inż. arch. Zygmunt Nowak, otwierając karty historii S.A.R.P. w Częstochowie.

  I Zarząd Oddziału
  Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (S.A.R.P.)
  w Częstochowie – 1934
  tworzyli inżynierowie architekci:
   
  Prezes Oddziału
  Zygmunt Nowak
  Wiceprezes
  Leon Mońkowski
  Skarbnik   
  Tadeusz Lipowiec
  Sekretarz    
  Irena Wieczorkowa

  Formalnie zapisana, powojenna historia Stowarzyszenia Architektów Polskich w Częstochowie ma swój początek w 1955 roku. Powołano wówczas w mieście pierwszą, autonomiczną, lokalną strukturę stowarzyszenia w postaci Koła SARP przy Miastoprojekcie - Częstochowa. Przekształcenie koła w oddział, który od 1992 roku po zmianach statutowych ma osobowość prawną, nastąpiło w roku 1977. Funkcjonujemy więc w obecnej formie samodzielnego podmiotu już kolejne dziesięciolecie. Zmieniające się zewnętrzne uwarunkowania stawiają przed nami kolejne wyzwania, którym udaje nam się podołać - utrzymujemy aktywność Oddziału na możliwie najwyższym poziomie i angażujemy w działania na rzecz lokalnego środowiska znaczną część naszych Koleżanek i Kolegów. Oddział gromadzi w swojej najnowszej historii kilkudziesięciu członków - w końcu 2018 było ich 64. 
   

   
   
  Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
  Oddział w Częstochowie
  Kadencja 2015 – 2019
   
   
   
  Zarząd Oddziału:                                        
   
  Prezes Oddziału
  Hubert Wąsek
  Wiceprezes
  Karolina Domańska-Tyrała
  Wiceprezes
  Paweł Kopyciak
  Skarbnik   
  Wanda Kierebińska-Tokarz
  Sekretarz
  Joanna Chrapońska
  Członkowie Zarządu
  Marcin Cieśla
                       
  Olga Kitala*

   
  * od 24.09.2015 do 14.09.2017 sprawowała funkcję Wiceprezesa Zarządu
   

  Komisja Rewizyjna Oddziału:  
  Przewodniczący Paweł Korzewski
  Sekretarz Beata Gabryelska
  Członkowie Komisji
  Jarosław Kołodziejczyk
    
   
  Oddziałowy Sąd Koleżeński*:
   
  Przewodnicząca
  Helena Lemańska
  Członkowie Sądu Barbara Broda
    Janina Mazuś
    Paweł Milejski
    Lech Nowotarski
     
  * zmiana w składzie Sądu: 5.10.2015. zmarł arch. Henryk Hajdasz


  Kolegium Sędziów Konkursowych:  
  Przewodniczący   
  Mariusz Błażewicz
  Zastępca przewodniczącego Jerzy Kopyciak
  Sekretarz Lech Nowotarski
  Członkowie Kolegium Karolina Domańska-Tyrała
    Zbigniew Jędrzejkiewicz
    Paweł Milejski
    Helena Lemańska
    
   
  Delegaci
  na Walny Zjazd Delegatów SARP:      
   
    Olga Kitala
    Hubert Wąsek
    Maciej Żelasko
   

   
   
   
  Karta zgłoszenia kandydata do SARP-u   pobierz
   
  Składka członkowska od 2011 roku wynosi 10 zł miesięcznie.
   
  konto bankowe Oddziału:   Pekao S.A. II O.Częstochowa   62 1240 2252 1111 0000 3158 5134