StartO nas

O nas

 • Środowisko częstochowskich architektów na początku lat trzydziestych XX wieku organizowało się w Związku Architektów
  w Częstochowie. Aktywność członków związku widoczna jest w sprawozdaniach z przebiegu II-go i kolejnych Zjazdów Delegatów Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich, na których powoływano naszych Kolegów na funkcje w komisjach
  i Kolegium Sędziów i Sekretarzy Konkursowych. 30 maja 1934 roku odbyło się w Warszawie pierwsze walne zgromadzenie członków założycieli Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (S.A.R.P.). Na zgromadzeniu zdecydowano
  o powszechnym i jednolitym charakterze organizacji na obszarze kraju. Powołano Zarząd Główny i postanowiono
  o przekształceniu lokalnych organizacji architektów w oddziały. W tym samym - 1934 - roku powoływano oddziały. Na czele Zarządu Oddziału w Częstochowie stanął  inż. arch. Zygmunt Nowak, otwierając karty historii S.A.R.P. w Częstochowie.
 •  

  Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

  Oddział w Częstochowie
  Kadencja 2019 – 2023
   
   
   
  Zarząd Oddziału:                                        
   
  Prezes Oddziału
  Hubert Wąsek
  Wiceprezes
  Grzegorz Bryzik
  Wiceprezes
  Marcin Cieśla
  Wiceprezes   
  Joanna Snarska*
  Wiceprezes
  Ilona Kurzac
  Skarbnik
  Paweł Kopyciak
  Sekretarz
  Joanna Chrapońska
     
  Komisja Rewizyjna Oddziału:  
  Przewodniczący Paweł Korzewski
  Sekretarz Beata Gabryelska
  Członkowie Komisji
  Jarosław Kołodziejczyk
   
  Oddziałowy Sąd Koleżeński:
   
  Przewodniczący
  Lech Nowotarski
  Zastępca przewodniczącego Helena Lemańska
  Członkowie Sądu
  Urszula Borkowska
   
  Barbara Broda
   
  Nina Sołkiewicz-Kos


  Kolegium Sędziów Konkursowych:  
  Przewodniczący   
  Mariusz Błażewicz
  Zastępca przewodniczącego Jerzy Kopyciak
  Sekretarz Jarosław Kołodziejczyk
  Członkowie Kolegium Maciej Piwowarczyk
    Adam Pytel
    Maria Musialska**
    Hubert Wąsek***
     
  Delegaci
  na Walny Zjazd Delegatów SARP:      
   
    Joanna Chrapońska
    Marcin Cieśla
    Hubert Wąsek
   
  * do 25.07.2020 - Joanna Kamerska
  ** od 25.03.2022
  *** od 25.03.2022
   

   
   
   
  Karta zgłoszenia kandydata do SARP-u   pobierz
   
  Składka członkowska od 1 lipca 2022 roku wynosi 20 zł miesięcznie.
   
  konto bankowe Oddziału:   Pekao S.A. II O.Częstochowa   62 1240 2252 1111 0000 3158 5134