StartStrona główna

Strona główna

 
Partnerzy Oddziału SARP
 
 
BSP.jpg
 
 
 EQUITONE.jpg
 
 
isover.jpg
 
 
 

 
 Facebook.jpg
 

 
     
 
Czytamy regularnie

 
 
   arch1.jpg   
 
  
  A_B_nowy_logotyp_kwadrat.jpg
 
 rocznik_produkty_logo.jpg
 
 
 ZA_logo_kolor.jpg
  
 

 logo_DESIGN_1.jpg

 
 
 
 
Obejrzyj koniecznie

          

   na_szkicowniku.mini.jpg
 
 
 

 

     

   
  
 
 
 
    
   
  
        
 
 
 
 
     
   
 

 

 • jest.jpg
 •  
  2017.07.12.   KONKURS  FOTOGRAFICZNY 
   
   
  2017.07.24.   KONKURS 
   
  Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy toalet publicznych
  w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej "Spodek" w Katowicach
   
  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do:  31.07.2017
  Termin składania prac konkursowych do:  18.09.2017 g. 15:00
   

   
  2017.07.12.   KONKURS  SARP NR  973
   
  Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji
  zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami: Legnicka, Szczepińska,
  Plac  Św. Mikołaja, Zachodnia, Rybacka, Środkowa we Wrocławiu
   
  Termin składania prac konkursowych do:  10.10.2017 g. 16:00
   

   
  2017.07.08.   KONKURS 
   
  Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 45 wraz
  z koncepcją zmiany elewacji budynku chłodni
   
  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do:  25.07.2017 g. 15:00
  Termin składania prac konkursowych do:  9.10.2017 g. 15:00
   

   
  2017.07.08.   KONKURS 
   
  Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego
  w Warszawie
   
  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do:  4.08.2017 g. 16:00
  Termin składania prac konkursowych do:  24.10.2017 g. 16:00
   

   
  2017.06.30.   KONKURS 
   
  Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
   
  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do:  13.07.2017 g. 15:00
  Termin składania prac konkursowych do:  10.11.2017 g. 15:00
   


  2017.06.26.   KONKURS 
   
  Konkurs na „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania na Centrum Rewitalizacji
  we Włocławku przy ul. 3 Maja 18” w ramach projektu pn. „Śródmieście na drodze
  do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”
   
  Termin składania prac konkursowych do:  7.09.2017 g. 15:00

    
  2017.06.21.   ELIMINACJE DO WYSTAWY
   
  Stowarzyszenie Architektów Węgierskich zaprasza do udziału w eliminacjach
  do kolejnej edycji wystawy „Domy Jednorodzinne w Krajach Grupy Wyszehradzkiej”.

  Termin przyjmowania zgłoszeń do: 16.08.2017 g.14:30

   
  2017.06.16.   KONKURS TEORIA I STYPENDIUM PRAKTYKA 
   
  Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zachęca do udziału w dwóch
  programach adresowanych do młodych architektów:
  Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA.
   
  Rejestracja uczestników i złożenie prac konkursowych do: 31.07.2017

   
  2017.04.28.   KONKURS 
   
  Konkurs na opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
  siedziby Spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna
  GIWK ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku
   
  Termin składania prac I etapu konkursu do: 21.07.2017 g.15:00

   
  2017.04.03.   KONKURS  SARP  NR  971
   
  Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego
  Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych między nimi.
   
  Termin składania prac konkursowych do:  31.08.2017

   

poprzednia
| 1 | 2 | 3 |
następna