StartStrona główna

Strona główna

 
Partnerzy Oddziału SARP
 
 

 

 
     
 
Czytamy regularnie

 
 
   arch1.jpg   
 
 
  
 

logo_Arch.murator.jpg

   
 
 
  ZA_logo_kolor.jpg
  
 
A_B_logotyp_kolor.jpg
  
 
 
Facebook

 
 
Facebook.jpg        
  
 
 
 

 

     

   
  
 
 
 
    
   
  
        
 
 
 
 
     
   
 

 

 •  

   
   
   
   Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę

  W czwartek 23 marca 2023 roku odeszła od nas w wieku 93 lat


  Maria Markiewicz-Migalska

  Architekt, sędzia konkursowy, laureatka Złotej Odznaki SARP

  Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w czwartek 30 marca 2023 roku
  o godzinie 12:00 w Kościele na Cmentarzu Kule w Częstochowie
    
  Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia
   
   
   
   
    
 • 2023.03.29.     ZAPROSZENIE  NA  SZKOLENIE  5 KWIETNIA 2023 
   
   

  SOIA.jpg

             ŚLĄSKA OIA RP
  ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE W CZĘSTOCHOWIE

  Szkolenie stacjonarne

  Zmiany w Prawie budowlanym 2023
   
  z cyklu „program obowiązkowy”
   
   
   
  Rozpoczęcie:                5 kwietnia 2023  g. 15:30
  Miejsce:                        „Pałac Ślubów” – Sala Błękitna,
  ul. Focha 19/21 w Częstochowie
  Prowadzący:                 mgr inż. arch. Adam Wolny
   
   
  Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane:
   
  • umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m² na podstawie jednolitej procedury;
  • rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;
  • utworzenie Bazy Projektów Budowlanych;
  • wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
  • usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych;
  • zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
  • przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
  • rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy;
  • wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego;
  • wprowadzenie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB);
  • rozbudowanie portalu E-budownictwo.
   
  Jak zawsze będzie również możliwość zadawania pytań dotyczących tych najbardziej nurtujących nas tematów odnośnie planowanych zmian.
   
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrowanie się na szkolenie. Członkowie Izby Architektów - poprzez system szkoleniowy Izby Architektów. Pozostali - telefonicznie pod numerem telefonu: 731 744 168 lub mailowo na adres: czestochowa@sarp.org.pl

  Serdecznie zapraszamy. Rada SLOIA RP oraz SARP O.Częstochowa
 •  
  jest-off-old.jpg
   
  2023.02.22.     V4 FAMILY HOUSES 2022  -  WYSTAWA
   
  image002.jpg

  Kilkanaście realizacji z krajów Grupy Wyszehradzkiej zaprezentowane zostanie w kolejnej edycji
  przedsięwzięcia, które od 2008 roku organizowane jest przez Stowarzyszenie Architektów
  Węgierskich przy wsparciu Narodowej Fundacji Kultury Węgier. Wyboru prezentowanych
  obiektów dokonały stowarzyszenia architektów każdego z krajów: Magyar Építőművészek
  Szövetsége (Węgry), Obec Architektů (Czechy), Spolok Architektov Slovenska (Słowacja)
  i Stowarzyszenie Architektów Polskich.

  Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek 28 lutego 2023, o godz. 18.00 w Galerii Architektury
  SARP Oddział Kraków przy placu Szczepańskim 6. Wystawa prezentowana będzie od 27 lutego
  do 31 marca 2023.
   
 •  
  2023.03.06.    BEZPŁATNA  PRENUMERATA  E-WYDANIA  „ARCHITEKTURA I BIZNES"
   
   
  A&B-3 2023_1.jpg
   
 •  
  2023.03.29.    KONKURS SARP NR 1040
   
  Konkurs ograniczony, dwuetapowy, architektoniczno-urbanistyczny - na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie          do 28.04.2023 do g.15:00
  Termin składania opracowań studialnych                                                    do 21.07.2023 do g.15:00   
  Termin składania prac konkursowych:                                                        do 28.09.2023 do g.15:00
     
  Komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową
   

   
  2023.02.15.    KONKURS SARP NR 1036
   
  Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie          do 6.03.2023 do g.15:00
  Termin składania prac konkursowych:                                                        do 15.05.2023 do g.15:00
     
  Komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową
   

   
  2023.01.11.    KONKURS REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NR 027/R/2022
   
  Konkurs ograniczony dwuetapowy realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie          do 27.01.2023  do g. 12:00
  Termin składania opracowań studialnych w postaci elektronicznej:               do 28.04.2023 do g. 15:00
  Termin składania prac konkursowych w postaci elektronicznej i fizycznej:     do 25.08.2023 do g.15:00
     
  Komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Zakupową
   

  2022.12.14.    KONKURS REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NR 026/R/2022
   
  Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji - zagospodarowanie na cele mieszkalne działek o numerach ewidencyjnych 3/2, 10/2 I 11/2
  w obrębie 15 Miasta Stargard przy ul. Żybułtowskiej
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie          do 30.01.2023  do g. 15:00
  Termin składania prac konkursowych w postaci elektronicznej:                    do 11.04.2023 do g.12:00
     
  Komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Zakupową
   

   
  2022.12.07.    KONKURS SARP NR 1033
   
  Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na najlepszy projekt noweg Budynku Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie          do 16.01.2023 do g.15:00
  Termin składania prac konkursowych w postaci elektronicznej:                    do 18.04.2023 do g.15:00
     
  Komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową
   

   

poprzednia następna