StartStrona główna

Strona główna

 
Partnerzy Oddziału SARP
 
 
logo_baumit_em2.jpg
 
 
logo_schindler_em2.jpg

 

 
     
 
Czytamy regularnie

 
 
   arch1.jpg   
 
 
  
 

logo_Arch.murator.jpg

   
 
 
  ZA_logo_kolor.jpg
  
 
A_B_logotyp_kolor.jpg
  
 
 
Facebook

 
 
Facebook.jpg        
  
 
 
 

 

     

   
  
 
 
 
    
   
  
        
 
 
 
 
     
   
 

 

 • jest-off-old.jpg
   
  2024.01.29.    
   
  W sobotę 27 stycznia 2024 roku Walne Zebranie Członków Oddziału SARP Częstochowa udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Kol. Prezesowi Hubertowi Wąskowi. Dziękujemy za ponad osiem lat pracy (dwie kadencje) dbania o jakość przestrzeni wspólnych oraz o środowisko naturalne naszego miasta. Za działania podejmowane dla ochrony dziedzictwa powojennego modernizmu,
  za nieunikanie niełatwych dyskusji i podejmowanie z pełną odpowiedzialnością decyzji trudnych,
  za pracę na rzecz integracji środowiska częstochowskich architektów i architektek.

  By stać na czele Zarządu nowej kadencji, jednogłośnie wybrana została Kol. Joanna Chrapońska, pełniąca przez wiele lat funkcję Sekretarza Oddziału, na której zaangażowaniu i codziennej pracy opiera się działalność SARP Częstochowa. Przed nową Koleżanką Prezeską niemałe wyzwania
  i konkretne zadania, które nam postawiła i które z wrodzoną szczegółowością i dbałością o konkret rozpisała na kolejne miesiące.

  W składzie nowego Zarządu oprócz Kol. Prezeski z pełnym zaangażowaniem działać będą dwie Koleżanki i trzech Kolegów - udało nam się osiągnąć jak zwykle pełną równowagę. W Częstochowie architektki działają od lat pełniąc pierwszoplanowe funkcje w stowarzyszeniu. Historia przedwojenna Oddziału to działania Ireny Wieczorek, a jedne z najpiękniejszych kart naszej historii to szesnaście lat prezesowania Koleżanki Małgosi Kołodziejskiej, która prowadziła SARP Częstochowa przez kolejne pięć kadencji (w latach 1996-2012).


  Gratulujemy. Wspieramy. Działamy konsekwentnie dalej, wspólnie dla Dobra Wspólnego, jakim są przestrzenie naszego miasta.
   
 •  
  2024.01.30.    BEZPŁATNA  PRENUMERATA  E-WYDANIA  „ARCHITEKTURA I BIZNES"
   
   
   
 •  
  2023.09.22.   
   
  Miło nam poinformować, że Postanowieniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  w Katowicach z dnia 19 września 2023, nasze stowarzyszenie zostało dopuszczone na prawach strony do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego budynku dworca kolejowego w Częstochowie.
   
  Mamy nadzieję, że zapewnienie możliwości udziału naszego stowarzyszenia (mamy za sobą współpracę z PKP przy współorganizowanym konkursie na dworzec) pozwoli na poszerzenie debaty publicznej o wiadomości rzetelne, prawdziwe, obiektywne, co w temacie budzącym wiele emocji, kontrowersji, a także niestety przekłamań jest bez wątpienia w interesie społecznym i to nie tylko mieszkańców i mieszkanek naszego miasta.
   
 •  
  jest-off-old.jpg
   
  2023.11.20.    KONKURS SARP NR 1052
   
  Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie       do 30.11.2023 
  Termin składania Opracowań studialnych                                                  do 23.02.2024 do g.15:00
  Termin składania Prac konkursowych:                                                        do 13.05.2024 do g.15:00
   
   
 •  
  2023.10.23.    RELACJA ZE SPOTKANIA SARP U40 ORAZ MBA W KRAKOWIE

  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa zaprasza na relację z ogólnopolskiego spotkania młodych SARP U 40, które w tym roku odbyło się w Krakowie podczas Biennale Architektury.
  Tematem przewodnim obu wydarzeń było słowo RECOVER - odzyskiwać.

  27 października 2023 roku (piątek) o godzinie 18:00 w siedzibie SARP Częstochowa
  przy ul. Kopernika 11

  Spotkanie poprowadzą Koleżanki: Joanna Snarska oraz Karolina Domańska-Tyrała
   
   
  U40_Krak__w.jpg

   

poprzednia następna