StartStrona główna

Strona główna

 
Partnerzy Oddziału SARP
 
 

 

 
     
 
Czytamy regularnie

 
 
   arch1.jpg   
 
 
  
 

logo_Arch.murator.jpg

   
 
 
  ZA_logo_kolor.jpg
  
 
A_B_logotyp_kolor.jpg
  
 
 
Facebook

 
 
Facebook.jpg        
  
 
 
 

 

     

   
  
 
 
 
    
   
  
        
 
 
 
 
     
   
 

 

 •  
  2023.05.24.    FESTIWAL OTWARTYCH PRACOWNI ARCHITEKTONICZNYCH FOPA
   
  FOPA_05-06_ 2023_1.jpg
   
   
  29.05.2023 rozpocznie się kolejna edycja Festiwalu Otwartych Pracowni Architektonicznych FOPA, który jest wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowemu Kongresowi ENERGETYCZNA REGENERACJA MIAST organizowanemu w ramach OPEN EYES ECONOMY.
  Festiwal skierowany jest do architektów, projektantów, studentów architektury, ludzi zainteresowanych tematyką architektury.
  Podczas trzech dni Festiwalu wirtualnie odwiedzimy trzy pracownie architektoniczne — tym razem w Warszawie, Katowicach i Lublinie!

  Partnerem Wydarzenia jest SARP Kraków.

  Spotkania transmitowane będą online na Facebooku i YouTube Architektura & Biznes.
  Wydarzenie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

  Poznaj świat pracowni architektonicznych! Do zobaczenia!
  29 maja (poniedziałek), godzina 13.00 – JAZ+ARCHITEKCI
  1 czerwca (czwartek), godzina 13.00 - KWK PROMES
  2 czerwca (piątek), godzina 13.00 – KRAJOBRAZY WOJCIECH JANUSZYK
   
 •  
  2023.04.12.     PLAC BIEGAŃSKIEGO. OŚWIADCZENIE SARP CZĘSTOCHOWA
   
  Pomimo złożonych deklaracji, wyłonieni w zapytaniu ofertowym projektanci "modernizacji Placu Biegańskiego" do dziś nie skontaktowali się z przedstawicielami częstochowskiej pracowni FORMA, autorami zrealizowanej w niepełnym zakresie zwycięskiej pracy w konkursie na koncepcję architektoniczną zagospodarowania Placów Daszyńskiego i Biegańskiego w Częstochowie wraz
  z łączącym place odcinkiem Alei Najświętszej Maryi Panny z 2007 roku. Czekaliśmy cierpliwie
  do ostatniej chwili, do dnia zgłaszania uwag.

  Dla nas kontakt i rozmowa z autorami przestrzeni, w której planuje się interwencje to podstawowe standardy wykonywania zawodu architekta.
  Koleżanki i Koledzy z Oddziału Warszawskiego prowadzą obecnie szeroko zakrojoną akcję edukacyjną związaną z prawami autorskimi
  https://sarp.warszawa.pl/prawoautora-opinia-prawna-utwory-projektowe-z-zakresu-architektury-oraz-architektury-krajobrazu-zasady-korzystania-z-poszanowaniem-praw-autorskich/
  #prawoautora #sarpztworcami #autorobiektu

  Niejasna jest dla nas również kwestia posiadania przez wyłonionych projektantów wymaganych prawem odpowiednich uprawnień budowlanych ( https://extranet.iarp.pl/lista/ ). Uważamy, że sprawą powinna zainteresować się Izba Architektów.

  W związku z powyższym z przykrością zmuszeni jesteśmy zdecydowanie odciąć się od tej budzącej coraz więcej poważnych wątpliwości procedury, jaką zaproponowano dla stworzenia, z myślą o jej realizacji, koncepcji modernizacji głównego placu miasta.

  W konsekwencji, pomimo wykazania przez nas maksimum dobrej woli, poświęcenia czasu
  oraz zaangażowania, nie prześlemy (tak jak to deklarowaliśmy) materiałów z przeprowadzonych przez nas wspólnie z Centrum Promocji Młodych w 2017 roku warsztatów „Zaprojektuj sobie miasto”,
  w ramach których odbyły się w kolejnych trzech miesiącach, trzy otwarte dla wszystkich spotkania poświęcone przestrzeni Placu Biegańskiego, rozpoczęte oczywiście spotkaniem z autorami placu.
   
 •  
  2023.03.31.     PLAC BIEGAŃSKIEGO. OŚWIADCZENIE SARP CZĘSTOCHOWA
   

  W dniu 28.03.2023 w naszej siedzibie odbyło się spotkanie zorganizowane na prośbę przedstawiciela CUK Częstochowa po konferencji dotyczącej przyszłości Placu Biegańskiego zorganizowanej
  z udziałem Prezydenta Miasta w dniu 22.03.2023.
  Obecni na spotkaniu byli: Przedstawiciele CUK Częstochowa, Projektanci wybrani w wyniku rozesłanego przez miasto Zapytania (zgodnie
  z informacją nam przedstawioną, brak szczegółowych informacji na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych) oraz Przedstawiciele Zarządu SARP Częstochowa.

  Na spotkaniu poprosiliśmy o wyjaśnienie przyjętej formy zapewnienia w procesie projektowania udziału społeczeństwa Częstochowy. Zgodziliśmy się, że nie są to Konsultacje Społeczne, tak jak rozumie je chociażby Uchwała Rady Miasta z 2010 roku i w proponowanej formie nie powinny być (i zgodnie
  z deklaracjami nie będą) nazywane Konsultacjami Społecznymi. Możemy mówić o zbieraniu opinii mieszkańców i mieszkanek.
  Poinformowaliśmy o stanowisku Stowarzyszenia Architektów Polskich od zawsze promującego konkursy architektoniczne jako jedyną najwłaściwszą formę udzielania zamówień na prace projektowe przy ważnych dla miasta inwestycjach.
  Wysłuchaliśmy projektantów, którzy przedstawili wstępne propozycje i przyjęte założenia, nad którymi wywiązała się krótka dyskusja.
  Chcielibyśmy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie czujemy się uprawnieni do występowania jako grupa w jakikolwiek sposób opiniująca/zatwierdzająca/sprawdzająca przedstawione rozwiązania. Chcemy uczestniczyć w procesie na równych prawach ze wszystkimi mieszkańcami oraz mieszkankami korzystając ze stworzonych przez Miasto możliwości. Wysłuchaliśmy jedynie przedstawionych propozycji projektantów, do których z powodu braku na obecnym etapie chociażby wytycznych Konserwatora Zabytków czy Zarządu Dróg trudno jest się nam w konkretny sposób odnieść.

  Szczegółowa notatka ze spotkania została rozesłana do obecnych na spotkaniu oraz do wszystkich członków Oddziału.
  Przekazujemy prośbę o poinformowanie o możliwości przesyłania wszelkich uwag oraz pomysłów
  na adres:  plac@cuk.czestochowa.pl  do dnia 12 kwietnia 2023
  Jest to obecnie jedyna dostępna forma dająca możliwość zabrania głosu w temacie przyszłości Placu Biegańskiego. Zgodnie z deklaracjami jakie padły w dniu 28.03.2023 planowane są spotkania
  na dalszych etapach. Zapraszamy i namawiamy do aktywnego włączenia się w proces w ramach stwarzanych możliwości.
   
 •  
  2023.05.29.    BEZPŁATNA  PRENUMERATA  E-WYDANIA  „ARCHITEKTURA I BIZNES"
   
   
  AiB_06.jpg
   
   
 •  
  2023.05.15.    KONKURS SARP NR 1041
   
  Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie         do 01.06.2023 do g.15:00
  Termin składania opracowań studialnych w 1 etapie konkursu:                    do 05.09.2023 do g.15:00   
  Termin składania prac konkursowych w 2 etapie konkursu:                          do 07.11.2023 do g.15:00
     
  Komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową
   

    
  2023.05.08.    KONKURS SARP NR 1042
   
  Konkurs dwuetapowy, ograniczony i realizacyjny - na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich przy ul. Wjazdowej
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie         do 26.05.2023 do g.12:00
  Termin składania opracowań studialnych w 1 etapie konkursu:                    do 17.07.2023 do g.12:00   
  Termin składania prac konkursowych w 2 etapie konkursu:                          do 04.10.2023 do g.17:00
     
  Komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową
   

     
  2023.04.24.    KONKURS SARP NR 1039
   
  Konkurs ograniczony, dwuetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną „Przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych”
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie         do 10.05.2023 do g.12:00
  Termin składania opracowań studialnych:                                                  do 23.08.2023 do g.12:00   
  Termin składania prac konkursowych w 2 etapie konkursu:                          do 07.11.2023 do g.15:00
     
  Komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową
   

     
  2023.03.29.    KONKURS SARP NR 1040
   
  Konkurs ograniczony, dwuetapowy, architektoniczno-urbanistyczny - na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie          do 28.04.2023 do g.15:00
  Termin składania opracowań studialnych                                                    do 21.07.2023 do g.15:00   
  Termin składania prac konkursowych:                                                         do 28.09.2023 do g.15:00
     
  Komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową
   

   
   
  2023.01.11.    KONKURS REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NR 027/R/2022
   
  Konkurs ograniczony dwuetapowy realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej
   
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie          do 27.01.2023  do g. 12:00
  Termin składania opracowań studialnych w postaci elektronicznej:               do 28.04.2023  do g. 15:00
  Termin składania prac konkursowych w postaci elektronicznej i fizycznej:     do 25.08.2023   do g. 15:00
     
  Komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Zakupową
   

   

poprzednia następna