StartKonkursy

Konkursy

  • strzalka3.jpg
     
    Forma konkursu, w którym porównywane są różne koncepcje rozwiązania zadania projektowego, wykonane w tych samych warunkach przez wszystkich uczestników, zapewnia zobiektywizowaną, profesjonalną ocenę i wybór najlepszego rozwiązania. Maksymalna dostępność uczestnictwa, czytelność, jednoznaczność procedur, fachowość i bezstronność rozstrzygania w konkursach są gwarancją uzyskania wysokiej jakości rozwiązań oraz wyboru najwłaściwszego spośród nich.

    (Polska polityka architektoniczna - Polska Rada Architektury 2011)