StartKonkursyOgłaszamy konkurs: Centrum Myszkowa

Ogłaszamy konkurs: Centrum Myszkowa

 • 2020.05.08.      ZMIANA OGŁOSZENIA W ZAKRESIE TERMINÓW
  2020.01.14.      OGŁOSZENIE KONKURSU
   
   
  logo_konkurs.Myszkow_www.jpg
   
    
   
  Konkurs SARP nr 994


  Gmina Myszków

  we współpracy ze

  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie

  ogłaszają

  Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji
  centrum Myszkowa
   
  W poszukiwaniu centrum miasta z prawdziwego zdarzenia. Miasta młodego, powstałego na początku
  lat 50. XX wieku poprzez połączenie kilku mniejszych osad. Miasta o bogatej historii gospodarczej.
  Różne przestrzenie publiczne odznaczają się wyraźnie w jego tkance: skwer, ulica, plac. Ale gdzie jest
  centrum? Kolejne lata to kolejne warsztaty, rozmowy, spotkania, badania, analizy, konsultacje
  z mieszkańcami i mieszkankami. Ostatnie przeprowadzone przez Fundację NaprawSobie Miasto.
  A przestrzeń nie czeka, zmienia się z roku na rok. Zmieniają się szanse i możliwości,których nie chcemy
  już więcej zgubić. W konkursie architektonicznym chcemy odszukać je i rozwijać. Myszków rozwija możliwości.

  Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna rewitalizacji centrum Myszkowa, polegającej na: kompleksowym zagospodarowaniu terenu w obszarze opracowania, jako głównej przestrzeni publicznej miasta; przebudowie i remoncie budynku dawnego dworca autobusowego, ze zmianą funkcji na bibliotekę publiczną, zwanego dalej budynkiem „A” oraz budowie budynku usługowego, przeznaczonego na wynajem, zwanego dalej budynkiem „B”.  Cel konkursu

  Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej (najlepiej spośród wszystkich prac konkursowych spełniającej wymagania Zamawiającego) oraz wyłonienie wykonawcy, który w szczególności wykona na jej podstawie projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiar robót  i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  oraz będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

  Sąd Konkursowy:
   
  Przewodniczący Sądu Konkursowego:
  arch. Jerzy Grochulski
  sędzia konkursowy, Warszawski Oddział SARP
  Sędzia referent:
  arch. Mariusz Błażewicz
  – sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie
   
  Sędziowie:
   
  mgr Iwona Franelak 
   
  – Zastępca Burmistrza Miasta Myszków
   
  arch. Tomasz Pęczek
   
  członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
     w Myszkowie   
  arch. Magdalena Pilch
   
  Przewodnicząca Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
     w Myszkowie
  arch. Maciej Piwowarczyk
  sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie

  Zastępcy sędziów:
   
  mgr Eugeniusz Bugaj          
  Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
  arch. Jarosław Kołodziejczyk 
  sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie
   
  Sekretarz Organizacyjny: 
   
  arch. Joanna Chrapońska
  SARP Oddział w Częstochowie                                      
   
  Harmonogram konkursu:


  UWAGA: Informujemy, że Burmistrz Miasta Myszków podjął decyzję o zmianie regulaminu Konkursu otwartego, jednoetapowego, realizacyjnego na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa w zakresie terminów. Poniżej uaktualniony harmonogram konkursu.

  1.
   
  Przekazanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia:
   
   14.01.2020.
   
  2.
   
  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia:
   
  18.02.2020.
   
  3.
   
  Opublikowanie listy Uczestników konkursu, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, do dnia:
   
  25.02.2020.
  4.
   
  Wysłanie do Uczestników konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych do dnia:
   
   
  03.03.2020.
   
  5.
   
  Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia:
   
  10.03.2020.
   
  6.
   
  Udzielenie odpowiedzi na pytania do dnia:
   
  17.03.2020.
   
  7.
   
  Składanie prac konkursowych do dnia:
   
  10.09.2020.
   
  8.
   
  Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu i otwarcie wystawy prac konkursowych:
   
  15.10.2020.
   
  9.
   Dyskusja pokonkursowa:
  29.10.2020.

   
  Pula nagród (kwoty brutto): 100 000 PLN

  pierwsza nagroda – 55 000 PLN brutto

  druga nagroda – 30 000 PLN brutto

  trzecia nagroda – 15 000 PLN brutto