StartKonkursyOgłaszamy konkurs: Stary Rynek w Częstochowie

Ogłaszamy konkurs: Stary Rynek w Częstochowie

 • 2014.10.23.      OGŁOSZENIE KONKURSU
   
  KONKURS SARP NR 956
  NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ  ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY
  STAREGO RYNKU
  W CZĘSTOCHOWIE WRAZ Z ODCINKAMI ULIC: MIROWSKIEJ, SENATORSKIEJ I STARY RYNEK

  Zamawiający:
  Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

  Organizator konkursu:
  Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie, ul. Kopernika 11/11,
  42-217 Częstochowa, tel.: 34/3246935, 731744168, e-mail: czestochowa@sarp.org.pl

  Forma oraz podstawa prawna konkursu:
  Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny, o wartości poniżej 207.000 euro, przeprowadzany
  na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r.
  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami).

  Terminy:
  1.  
  Ogłoszenie konkursu: 23.10.2014 r.
  2.
  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, do dnia: 20.11.2014 r.
  3.
  Wysłanie do uczestników konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału
  w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych, do dnia:
  04.12.2014 r.
  4. Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu, do dnia:
  11.12.2014 r.
  5. Wysłanie odpowiedzi na pytania, do dnia: 
  18.12.2014 r.
  6. Składanie prac konkursowych, do dnia: 12.02.2015 r.
  7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu: 26.02.2015 r.

  Nagrody i wyróżnienia:
  Pierwsza nagroda – 15.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki,
  dla uczestnika konkursu - autora najlepszej pracy konkursowej, dotyczących wykonania zamówienia publicznego dotyczącego dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektów objętych konkursem.
  Druga nagroda – 10.000 zł brutto. Trzecia nagroda – 5.000 zł brutto.
  Sąd konkursowy może przyznać wyróżnienia honorowe.

  Regulamin konkursu do pobrania

  Komplet materiałów konkursowych do pobrania